Sponsors van het strandteam

Onze sponsors zijn onlosmakelijk met ons team verbonden. Zij steunen ons in de vorm van materiaal en/of klinkklare munt maar het komt er op neer dat wij ons stinkend rijk voelen met al die gulle gevers. Op onze beurt zullen we ons uiterste best doen om telkens weer in iedere wedstrijd het hoogst haalbare na te streven.

Wij zijn Trots op onze Sponsors.